Thursday, December 21, 2006

Beyond

>သက္တန္းရင့္ေနၿပီျဖစ္ေသာ ေကာင္းကင္ႀကီးသည္ ေဟာင္းႏြမ္း စုတ္္ျပတ္ေနေပၿပီ..
မိုးေကာင္းကင္ႀကီး၏ ေနာက္၌ လင္းေနေသာ အရာတခုရွိရမည္..
ညအခ်ိန္၌ ထိုအလင္းကို ေပါက္ၿပဲေနေသာ မိုးေကာင္းကင္မွတဆင့္ ျမင္နိုင္ပါသည္..
မိုးေကာင္းကင္ ၏ ေပါက္ၿပဲေနေသာ ေနရာမ်ားကို လ နွင့္ ၾကယ္မ်ားဟု ေခၚၾကသည္..
အနုပညာသမား တေယာက္၏ ေကာင္းကင္၏အလြန္အား ထိုကဲ့သို႔
စိတ္ကူးယဥ္ထားသည္ကို ဖတ္ဘူးပါသည္…..

>>ေရထည္႔ထားေသာ ဖန္ခြက္တလံုး စားပြဲေပၚတြင္ ရွိေနသည္..
ထိုေရသည္ ေျမႀကီးထဲမွ၎ မိုးရြာျခင္းေၾကာင့္၎ ဓါတ္ခြဲခန္းတခုမွ၎
ရလာသည္မွာ သိနိုင္ ေသာ္လည္း ထို႔ထက္ပို၍ ၎၏ မူလဇာတ္ျမစ္ ကိုမူ မသိနိုင္ပါ..
ရုတ္တရက္ ဖန္ခြက္သည္ စားပြဲေပၚမွ က်ကြဲသြားသည္..
ဖန္ခြက္သည္ အစိတ္စိတ္ အျမႊာျမႊာကြဲသြားၿပီး ေရမ်ားသည္ ၾကမ္းျပင္ေပၚ၌
ႀကဲျပန္႔သြားသည္..
ထိုအခါ ေရသည္ပံုသဏၭန္ ပ်က္သြားသည္ သို႔ေသာ္ ဂုဏ္သတၱိမေပ်ာက္ေသး...
အခ်ိန္တခု၌ ထိုေရမ်ားသည္ ေရေငြ႔ပ်ံသြားသည္. ေကာင္းကင္က ေငြ႕ရည္ဖြဲ႕၍
မိုးအျဖစ္ရြာခ်သည္..
ေရသန္႔စက္ရုံမွတဆင့္ ေနာက္ဖန္ခြက္တခု ထဲသို႔ေရာက္သြားျပန္သည္..
ေရတခ်ိဳ႕ ဓါတ္ခြဲခန္းထဲသို႔ ေရာက္သြားသည္..
ဓါတ္ခြဲခန္းက ေရကို အက္မ္တမ္ တခုအျဖစ္ ခြဲစိတ္လိုက္သည္..
ဓါတ္ခြဲခန္း နံရံ၌ ေဒၚလ္တန္၏ အက္ေတာမစ္သီအိုရီ တခ်ိဳ႕ေရးထားသည္..
အက္မ္တမ္သည္ ဖန္တီး၍ မရ ဖ်က္ဆီး၍ မရ..

>>>ကီးဘုတ္မွရုိက္လိုက္ေသာ စာလံုးတလံုးကို ေဖာ္ျပရန္ ကြန္ပ်ဴတာသည္
အဆင့္ေပါင္းမ်ားစြာကို လုပ္ေဆာင္ရပါမည္..
ကြန္ပ်ဴတာသည္ Digital Electronic ၏ျပယုဒ္ျဖစ္ေသာ Voltage ရိွျခင္း မရွိျခင္း
ကိစၥကို ေဆာင္ရြက္ေပးပါသည္..
ထိုအခါ Transistors မ်ားသည္ Voltage ရွိျခင္း မရွိျခင္း အားဆံုးျဖတ္ေပးရေသာ
ပစၥည္းတခုျဖစ္လာသည္..
အမွန္တကယ္အားျဖင့္မူ Voltage ရွိျခင္း နွင့္ မရွိျခင္း ကိစၥမွာ တိက်ေသာအခ်ိန္
တခုအတြင္း ေျပာင္းလဲမသြားနိုင္ပါ..
Capacitance effect သက္ေရာက္ေနေသာ Square Wave Form အား Oscilloscope
ျဖင့္ေသခ်ာစြာ အေသးစိပ္ၾကည့္ပါက Analog အေနျဖင့္သာ ေျပာင္းလဲ နိုင္သည္ကို
ေတြ႕နိုင္ပါသည္..
Monitor ေပၚတြင္ စာလံုးတလံုး ေပၚရန္အတြက္ ကြန္ပ်ဴတာ သည္ မွန္ကန္သည့္
အေျခအေန ေပါင္းေျမာက္မ်ားစြာ ကို လ်စ္လ်ဳရႉ (Neglect) ခဲ့ရပါသည္..

>>>>အိုင္းစတိုင္း ၏ ႏႈိင္းဆနိယာမ (Relativity Theory)အရ -
အရာ၀ထၱဳတခုသည္ မခန္႔မွန္းနိုင္ေသာ အလ်င္တခုျဖင့္ ေရြ႕ရွားခဲ့မည္ ဆိုပါက
၎၏အလ်ားသည္တိုသြားလိမ့္္မည္ ျဒပ္ထုသည္ ေလ်ာ့သြားလိမ့္မည္ အခ်ိန္သည္
ျခားနားသြားလိမ့္မည္..
လူတေယာက္သည္ ထိုအလ်င္ျဖင့္ ေရြ႕ခဲ့လွ်င္ အသက္ သံုးဆယ္ခန္႔ရွိ ၎လူတေယာက္
၌ အသက္ ခုနွစ္ဆယ္ ခန္႔ရွိေသာသားတေယာက္ ရွိနိုင္ပါသည္..

>>>>>သိပၸံပညာ၏ အေသးစိတ္ တြက္ခ်က္မႉမ်ား နွင့္ အနက္ရႉိင္းဆံုးရွာေဖြမႉမ်ားသည္
မေသခ်ာမႉ၊ သက္ေသျပရန္ ခက္ခဲမႉမ်ားနွင့္ ရင္ဆိုင္ေနရၿပီ ျဖစ္သည္- ထို႔အျပင္
သိပၸံပညာသည္ ထိုအေျခေနမ်ား ရရန္အတြက္ သာမန္လက္ခံနုိင္သည္႔ တကၠေဗဒ (Logic)
မွရံုးထြက္ရန္ တာဆူေန ေပၿပီ..
-ေရသည္ ေရသံသရာမွလြတ္ေျမာက္ရန္- ထို႔ထက္ပို၍ လံုး၀ေပ်ာက္သြားေစရန္
သာမန္ထက္ လြန္ေသာ စြမ္းအင္တခု မရွိမျဖစ္ လိုအပ္ပါလိမ့္မည္..
-စႀကၤာ၀ဠာ ၏ဟိုဘက္အလြန္၌ လင္းေနေသာ အရာတခု ရွိေနနိုင္ပါသည္….

Tesla


Comment:

Albert Einstein said;

If there is any religion that would cope with modern scientific
needs,
it would be Buddhism.


Egerton C. Baptish said;

Buddhism begins where Science ends:

Science can give no assurance herein. But Buddhism can meet Atomic
Challenge, because the supramundane knowledge of Buddhism begins
where science leaves off. And this is clear enough to anyone who has
made a study of Buddhism. For, through Buddhist Meditation the
atomic constituents making up matter have been seen and felt, and the
sorrow, or unsatisfactoriness- or Dukkha, of their arising and passing
away (dependent on causes) has made itself with what we call a soul,
or Atma- the illusion of Sakkaya-ditthi, as it is called in Buddhist teaching.

( From Supreme Science of the Buddha )

 
Online -------> hits