Tuesday, March 18, 2008

PhotoDiary ( I )


ဗုဒၶႆာသနာ အလင္းတန္းမ်ား.
ႀကီးျမတ္ေလေသာ သမိုင္းေၾကာင္းမ်ား..
သူရဲေကာင္းတုိ႔ရဲ့ လွံရာဓါးခ်က္မ်ား...
ျမန္မာေဟ့လို႔ ဟစ္ ေၾကြး ခဲ့ ဘူး တဲ့ အားမာန္မ်ား….
ဖူး……………..။

Tesla

 
Online -------> hits