Monday, June 02, 2008

Let's Go Back

((ေ၀းးး ေက်ာင္းတက္ဖူးသြားၿပီတြ))


ေက်ာင္းအိပ္


ေက်ာင္းစား


ေက်ာင္းေန ေပ်ာ္ၾကသူမ်ား

ေက်ာင္းဖြင့္ၿပီ။
ေက်ာင္းပိတ္ထားေတာ့မွ
စာသင္ေက်ာင္း သို႔ ေရာက္ဖူးၾကသူမ်ား..
ေက်ာင္းအိပ္မ်ား..
ေက်ာင္းစားမ်ား…
ေက်ာင္းေနေပ်ာ္ၾကသူမ်ား..

ေက်ာင္းဖြင့္ေတာ့မယ္..
အိမ္ျပန္ၾက..။

အဲ..
ျပန္ခ်င္တဲ့ေနရာသာ
ျပန္ၾက..။
အဟမ္း အဟမ္း

Tesla

 
Online -------> hits