Friday, September 19, 2008

Black & White Age
PART (I)
Information Age
AD 2008

ကမၻာႀကီးျပားသြားျခင္း နွင့္အတူ Information Age ထဲတြင္ ကမၻာသူ ကမၻာသားမ်ား အတူတကြ ျဖတ္သန္းလ်က္ရွိသည္။ စီးပြားေရး လူမွဳေရး နည္းပညာ မ်ားသာမက စိတ္ခံစားမွဳ မ်ားကို ပင္ တေယာက္နွင့္တစ္ေယာက္ မွ်ေ၀ခံစား ၍ ရနိုင္ေသာ ေခတ္တေခတ္ ကိုပင္ ေရာက္လ်က္ရွိသည္။ ထိုေခတ္သည္ ပညာရပ္တစ္ခုကို သင္ယူထားေသာ သူတေယာက္ အား အခ်ိန္နွင့္အမွ် အသစ္ရွာေဖြတိုးတက္မွဳ ထဲသို႔ အလိုတူသည္ျဖစ္ေစ မတူသည္ျဖစ္ေစ ဆြဲေခၚလာနိုင္ခဲ့သည္။ ထိုအေျခအေန အေရာက္တြင္ ဆရာဟူ၍ အတိအက် မရွိေပ။ မွ်ေ၀ျခင္းျဖင့္ မိမိကိုယ္တိုင္ ဆရာျဖစ္လိုက္ တပည့္ျဖစ္လိုက္ ပံုစံမ်ိဳးနွင့္ လည္ပတ္လွ်က္ ရွိသည္။ ထိုအခါ ျပႆနာမွာ အခ်က္အလက္မ်ား ေဖာင္းပြလာျခင္း ျဖစ္သည္။ မ်ားျပားလာျခင္းေၾကာင့္ ကိုယ္အလိုရွိေသာ အခ်က္အလက္ ကို စစ္ထုတ္ယူနိုင္ေသာ အေရအခ်င္း မရွိပါက ေ၀၀ါးလာျခင္းမ်ား ျဖစ္ေပၚလာေတာ့သည္။ လူတစ္ေယာက္ ၏ ဦးေနွာက္ အလုပ္လုပ္ပံုအရ ဦးစြာ ကိုယ္သိခဲ့သမွ် အခ်က္ အလက္မ်ား မွတ္သားထား ရသည္။ ကိစၥ တစ္ခု ျဖစ္ေပၚလာလွ်င္ အခ်က္အလက္မ်ားကို ဆြဲယူ အသံုးခ်၍ တြက္ခ်က္ရသည္။ ကိုယ္လိုအပ္ ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားနွင့္ တြက္ခ်က္မွဳကို ခ်ိတ္ဆက္ေပး နိုင္ေသာ မွတ္ဥာဏ္မ်ိဳး ဥာဏ္ရည္မ်ိဳး ရွိရသည္။ ထိုအထဲတြင္ ျပႆနာ ေပၚလာေသာ ေနရာမွာ အခ်က္အလက္မ်ား မွတ္သားထားမွဳ ျဖစ္သည္။ တရားေသ မွတ္သားထားရေသာ အခ်က္အလက္ မ်ား ရွိေသာ္လည္း ပံုမွန္ အားျဖင့္မူ Information Age ထဲတြင္ မ်ားျပားစြာ မွတ္သားထားရန္ မည္သူကမွ် မၾကိဳးစားၾက။ ကိုယ္လို အပ္ေသာ အခ်ိန္ ထုတ္ယူ အသံုးခ်နိုင္ရန္ အတြက္ ခ်ိတ္ဆက္နိုင္မွဳ ကိုသာ မွတ္သားထားၾကသည္။ ထိုကဲ့သို႔ အေရအခ်င္းမရွိ ခဲ့လွ်င္ Information Age က ထိုလူအား ျပင္းထန္စြာ နွိပ္ဆက္ေတာ့သည္။ ထိုအခ်က္သည္က ရွုပ္ေထြးျခင္း ေ၀၀ါးျခင္း မ်ား၏ အစပထမအဆင့္ တစ္ခုအျဖစ္ တည္ရွိလ်က္ရွိသည္.။

PART (II)

ရွဳပ္ေထြးမွဳ. ေဖာင္းပြမွဳ.. အက်ိဳးတစ္ခုေၾကာင့္ အေၾကာင္းမ်ားစြာ ျဖစ္ေပၚလာနိုင္မွဳ.. အေျဖထုတ္ရန္ ခက္ခဲလာမွဳ တို႔ေၾကာင့္ တျဖည္းျဖည္းဦးတည္လာသည့္ေခတ္မွာ Age Of Complexity ဟု တင္စားရမေလာက္ပင္။ နည္းပညာ ၏ သြားရာလမ္းေၾကာင္းကို စိတ္ကူးယာဥ္ပ်ံ ျဖင့္ လိုက္ၾကည့္ မည္ဆိုပါက ထိုကဲ့သို႔ အေတြးမ်ား (စိတ္ျဒပ္) ရွဳပ္ေထြးမွဳသာမက ရုပ္ျဒပ္မ်ားနွင့္ပင္ ရင္ဆိုင္ရဖြယ္ရွိ၏။ ျဖစ္နိုင္ေျခ စိတ္ခံစားမွဳ ေျမာက္မ်ားစြာ ထည့္သြင္းေပးထားေသာ AI တြက္ခ်က္မွဳပါသည့္ ပရိုဆက္ဆာ တလံုးသည္ ဦးေနွာက္၏ ေနရာသို႔၊ ဆဲလ္တစ္ခုမွ မ်ိဳးပြားမွဳေၾကာင့္ ေမွာင္ခိုေစ်းကြက္တြင္ ကလုန္း လုပ္ထားနိုင္ေသာ နည္းပညာ၏ အေအာင္ျမင္ဆံုးအဆင့္သည္ ေသြးစြမ္းအင္ နွင့္လည္ပတ္ေသာ လူသားယာဥ္ တစင္းအျဖစ္သို႔။ ထိုအခါ အမွား မလုပ္ေတာ့ေအာင္ ပရိုဂရမ္သြင္းထားသည့္ ၿပီးျပည့္စံုေသာ လူသားတစ္ေယာက္သည္ အမိ၀မ္းတြင္းမွ ထြက္လာေသာ မူလလူသားအား ကမၻာေျမျပင္တြင္ မထားခ်င္ေတာ့ ေလာက္ေအာင္ပင္ ယွဥ္ျပိဳင္နိုင္လိမ့္မည္။ သို႔ေသာ္ တၿပိဳင္နက္ထဲ ႀကီးထြားလာေသာ လူ႔ယဥ္ေက်းမွဳသည္ မူလလူသားအားလည္း ဖယ္ရွားမရေအာင္ ကာကြယ္ျပန္သည္။ အခ်ိန္ ခြန္အား ေငြေၾကး မ်ားစြာ သက္သာေသာ အစစ္အမွန္ ခံစားမွဳေပးနိုင္ေသာ အတုအေယာင္ ပရိုဂရမ္ မ်ားစြာသည္ မူလလူသား ၏ ခံစားနိုင္မွဳ အေရအခ်င္းကို ေလ်ာ့ခ်ျပစ္လိုက္သည္။ ခံစားမွဳ၏ အျမင့္ဆံုးနွယ္ပယ္တြင္ က်က္စားၾကေသာ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာမ်ား ကုိယ္ခ်င္းစာတရားမ်ား သည္ သိသိသာသာပင္ ေခ်ပ်က္ ဖ်က္ဆီးသြားၾကေတာ့သည္။ ထိုအခါ ရာဇ၀တ္မွဳမ်ားဆီသို႔ ေလာ့ဂ်စ္ပိုမိုဆန္လာေသာ စိတ္ကူးမ်ားဆီသို႔ စက္ရုပ္ဆန္ လွဳပ္ရွားမွဳမ်ားဆီသို႔ မည္သည့္ေနရာတြင္ အသင့္ေလ်ာ္ဆံုး ျဖစ္မည္ဟု စဥ္းစားမရနိုင္ေအာင္ မ်ားျပားလွေသာ ျဖစ္နိုင္ေခ် မ်ားေၾကာင့္ အရွဳပ္ေထြးဆံုးေသာ တရားစီရင္ေရးက်မ္းမ်ားဆီသို႔ ထို႔ေနာက္… Age of Complexity ဆိုေသာ ေခတ္တေခတ္ဆီသို႔…..။

(PART III)

Age Of Black & White
AD 2500
Medical Center

လူသားမ်ားအား ထုတ္လုပ္ေသာ ဌာနတခုတြင္ျဖစ္ပါသည္။ လူျဖစ္ရန္ အခ်ိန္ေစ့သြားေသာ ကေလးမ်ားကို ဖန္ျပြန္ထဲမွ ထုတ္ယူလိုက္သည္။ ထို႔ေနာက္ ထိုကေလး၏ ဆံခ်ည္မွ်င္ကို နယူထရြန္ ဓါတ္ခြဲခန္းသို႔ပို႔၍၎ 10cc မွ်ဆြဲထုတ္စုပ္ယူလိုက္ေသာ ေသြးမ်ားကို သက္ဆိုင္ရာ ဌာနသို႔၎ ပို႔လိုက္သည္။ မိနစ္အနည္းငယ္အတြင္းမွာပင္ ဌာနအသီးသီးမွ အေျဖမ်ားထြက္ေပၚလာသည္။ ဆံခ်ည္မွ်င္ကို ခြဲစိတ္ျခင္းမွ ထိုလူသားတေယာက္၏ Antibody ထြက္နိုင္မွဳနွဳန္းထားမ်ား ေသြးခြဲစိတ္မွဳဌာနမွ ေဟမိုဂလိုပင္ပါ၀င္မွဳ Cell တခုၿကီးထြားနိုင္မွဳ ပ်က္စီးသြားနိုင္မွဳ အခ်ိဳးအဆမ်ား.။ ထိုအေျဖတို႔ကို ေဒတာ အျဖစ္ယူ၍ ဌာန၏ဗဟိုစနစ္ထဲသို႔ ထည့္သြင္း တြက္ထုတ္လိုက္ေသာအခါ ကေလးငယ္အား ကိုယ္ပိုင္ ID တခုကို အေျဖတခုအျဖစ္ေပးလိုက္သည္။

ID (Name)= 1BZ992500
Date of Birth = 9 September 2500.
Fundamental Probability of AI = 60 %
Date of Death = 23 November 2542.

ထိုကေလး၏ ဦးေနွာက္ထဲသို႔ မွတ္သားထားနိုင္ေသာ အရည္တစ္မ်ိဳး ထည့္သြင္း ေပးျခင္း။ ရာဇ၀တ္မွဳ မျဖစ္ေစရန္ ေတြးေတာေစနိုင္ေသာ ဟိုမုန္းမ်ား ထည့္သြင္းေပးျခင္း. မ်က္လံုးမ်ား လက္ေဗြရာမ်ား ဗီဇအသံလွိဳင္းထုတ္လြတ္မွဳ မ်ား ကို အခ်က္အလက္ ID တခု အျဖစ္မွတ္သားထားျခင္း တို႔ ျပဳလုပ္ၿပီးသည့္အခါ လူ႔ေလာက ယႏၱရား ထဲသို႔ စတင္ လည္ပတ္ခြင့္ ျပဳလိုက္သည္.။

လူသားမ်ားသည္ နွစ္ေပါင္းရာခ်ီ၍ ခံစားလာခဲ့ရေသာ Complexity Age ၏ ကမာၻပ်က္မတတ္ ျဖစ္ေပၚေနေသာ အေျခအေနထဲမွ ကမာၻ႔အၾကီးမားဆံုး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မွဳ တစ္ခု ေၾကာင့္ လြတ္ေျမာက္လာခဲ့သည္မွာ ယခုဆိုလွ်င္ ၾကည္လင္ ရွင္းလင္းေသာေခတ္ Age of B&W ထဲသို႔ ေရာက္ရွိေန ၾကၿပီ ျဖစ္သည္.။

Modern Material ၏ အသစ္ အသစ္ေသာ ေတြ႔ရွိမွဳမ်ားက ဆီလီကြန္ ေခတ္တစ္ေခတ္ကို ရိုက္ခ်ိဳးခဲ့သည္.။ Electron ကို အသံုးခ်ခဲ့ရသည့္ အီလက္ထေရာနစ္ နည္းပညာရပ္ မ်ားကို အဆံုးသတ္ခါ Proton ကို အသံုးခ်နိုင္ခဲ့သည့္ ပရိုထေရာနစ္ နည္းပညာသည္ စြမ္းအင္ရွားပါးမွဳ. ပတ္၀န္းက်င္ ေလထု ညစ္ညမ္းမွဳ. အသံုးျပဳျခင္း ေၾကာင့္ အႏၱရယ္ရွိ နိုင္မွဳ တို႔ကို လွပစြာ ရိုက္ခ်ိဳးခဲ့ျပန္သည္.။

ကမာၻေျမႀကီး ၏ဆြဲငင္ အားမ်ိဳးကို ဖန္တီးေပးနိုင္ခဲ့ေသာ နည္းပညာက လူဦးေရ ထူထပ္မွဳနွင့္ ေနရာရွားပါးမွဳကို ေျပလည္ေစသည္။ ေလထုထဲတြင္ တြန္းကန္အား အလႊာနွင့္ ဆြဲငင္အား အလႊာတို႔ ျပန္ထပ္ထားေသာ အိမ္ရာေပါင္း မ်ားစြာသည္ သရီးဒိုင္ေမးရွင္း လိပ္စာမ်ားနွင့္။

ယာဥ္မ်ားသည္ တိက်ေသာ ကိုယ္ပိုင္လိပ္စာ Protocol တစ္ခုဆီ ရွိျခင္းေၾကာင့္ ဦးတည္ရာ ေရြးေပးယံုနွင့္ လိုရာခရီးကို လမ္းေၾကာင္းရွာ သြားေပးသည္။ တစ္ စင္တီမီတာ အေရာက္တြင္ တြန္းကန္နိုင္ေသာ သတၱဳ ျဖင့္ တည္ေဆာက္ထားေသာ ထိုယာဥ္မ်ားသည္ မ်ားျပားလွစြာ သြားေနေသာ္လည္း တစင္းနွင့္ တစ္စင္း ထိခိုက္မွဳမျဖစ္ၾက.။

မိုင္ ေထာင္ခ်ီခန္႔ အကြာအေ၀းကို မိနစ္ပိုင္းအတြင္း ေရာက္သြားေစရန္ Relativity Effect ထည့္ထားေသာ Tube ႀကီးမ်ားက အလြန္ေ၀းေသာ ေနရာမ်ားကို လမ္းေၾကာင္းခ် တည္ေဆာက္ထားေပးသည့္ ဟိုင္းေ၀းလမ္းမႀကီး မ်ားအျဖစ္တည္ရွိလ်က္ ရွိသည္။

ထိုသို႔ျဖင့္ ၾကည္လင္ရွင္းလင္း ေနေသာ ကမာၻႀကီးမွာ စနစ္တက် ဖြိ႔ၿဖိဳးလ်က္ရွိသည္.။ ထိုေခတ္ထဲတြင္ Date of Dead နီးလာေသာ စြန္႔စားမွဳကို ၀ါသနာပါသည့္ သန္းၾကြယ္ သူေဌးႀကီးမ်ားအတြက္ ၀န္ေဆာင္မွဳတစ္ခုလည္း ရွိေသးသည္။ ေသမင္းကို တပတ္ရိုက္ေသာ စီမံကိန္း ဟူ၍ နာမည္ေပးထားၾကသည္.။ သို႔ေသာ္ ထို၀န္ေဆာင္မွဳမွ မည္သည့္ အာမခံခ်က္ မ်ိဳးမွ မေပးပါ။ အခ်ိန္မ်ားကို ဆန္႔က်င္နိုင္ေသာ္လည္း လူ၏ပံုသဏၭာန္ ပ်က္သြားနိုင္ပါသည္။ ဥာဏ္ေရဥာဏ္ေသြး မပ်က္ဆီးနိုင္ေသာ္လည္း မွတ္ဥာဏ္မ်ား ေပ်ာက္ဆံုးသြားနိုင္ပါသည္။ နိွဳင္းဆ နိယာမ နွင့္ မဟာေပါက္ကြဲမွဳ သီအိုရီ တို႔ေပါင္းစပ္ထားသည့္ အသစ္ေတြ႔ ရွိလာေသာ Hybrid Theory တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ သံလိုက္စက္ကြင္းနွင့္ လွ်ပ္စစ္ စက္ကြင္း တို႔ သိပ္သည္းစြာ ထည့္သြင္းထားေသာ Tube ထဲတြင္ ပြတ္တိုက္အားအခံနိုင္ ဆံုးေသာ သတၱဳတစ္ခုျဖင့္ တည္ေဆာက္ထားေသာ ယာဥ္တစင္း တြင္လိုက္ပါ၍ ၿဂိဳလ္တစ္ခုေပၚသို႔ အရွိန္အဟုန္ျပင္းစြာ ျပစ္လြတ္လိုက္ ျခင္း ျဖစ္ပါသည္.။ ထိုလုပ္ငန္းမွ.. ”သင့္ထက္ အသက္ရာခ်ီႀကီးေသာ လူသားတေယာက္ကို ၿဂိဳလ္သားတစ္ေယာက္ အျဖစ္ လက္ဆြဲနုတ္ဆက္ နိုင္မည့္ အခြင့္အေရး” ဟူ၍ ေၾကာ္ညာထားသည္..။

Information Age
AD 2008
ကမာၻေျမျပင္

နာဆာ အာကာသစခန္းဌာန မွ အဂၤါၿဂိၤဳလ္ ေပၚတြင္ သက္ရွိသတၱ၀ါမ်ား ေနထိုင္သည္ဟု တရား၀င္ ေၾကျငာခ်က္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္…။

Tesla

 
Online -------> hits