Saturday, March 03, 2007

Hope (Two)ခေရသည္(သယ္)

-ပန္းခေရ

အဓိပၸါယ္သတ္မွတ္ခ်က္အရ-

ျဖဴစင္ေသာ အဆင္းရွိသည္- ေမႊးပ်ံ႕ေသာ ရနံ႔ရွိသည္-

အဖူးသဏၭာန္ရွိေသာ ပန္းတပြင့္ျဖစ္သည္-

ထို႔ထက္လြန္ေသာ ဂုဏ္သတၱိမွာ သူမသည္ အရြယ္လြန္၍ ေၾကႊက်

လာရျခင္းမဟုတ္ပါ- အလွပဆံုး ပြင့္အာထြက္ေနေသာ အေျခေန-

ရနံ႔မ်ား စတင္ပိုင္ဆိုင္ခြင့္ရေသာ အခ်ိန္မွာပင္ ေျခႊခ် ေပးခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္-

ေျခာက္ေသြ႔ခဲ့လွ်င္လည္း ေမႊးပ်ံ႕ စဲျဖစ္သည္-

ေလအေ၀ွ႔တြင္ ခေရမ်ား ေၾကႊက်၍ ေျမခ လွ်င္ျဖင့္ ေျခႊခ် ေပးေသာ

ခရပင္ႀကီးေအာက္တြင္ လူစည္ေနေတာ့သည္-


----------


ထိုအခ်ိန္ဆိုလွ်င္ျဖင့္ ခေရပင္ေအာက္တြင္ ေခါင္းေမာ့၍ ပန္းတပြင့္

က်အလာကို ေစာင့္ေနသည့္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္တို႔ျဖင့္ျပည့္လွ်ံေနေသာ

မ်က္လံုးမ်ားစြာတို႔သည္ သားေကာင္တေကာင္ကို ေစာင့္ဖမ္းေနသည့္

အလားေတာက္ပစြာ ၿငိမ္သက္ေနတတ္ ၾကသည္-

ထိုေနရာတြင္ တခ်ိဳ႕က ခေမာက္ခံ၍ေစာင့္သည္ တခ်ိဳ႕က၀ါးလံုးကို သံုးခ်မ္းခႊဲ၍

ခေမာက္ကို ၾကားညွပ္ကာ သူမ်ားထက္ နွာတဖ်ားသာရန္ ေစာင့္သည္-

တခ်ိဳ႕က ထို႔ထက္ရွည္ေသာ ၀ါးလံုး- တခ်ိဳ႕ကပို၍ လွ်င္ျမန္သြက္လက္ေသာ

လွဳပ္ရွားမွဳ- တခ်ိဳ႕ကမ်က္စိရွင္မွဳမ်ားနွင့္ ယွဥ္ၿပိဳင္ေနၾကသည္-

အားလံုး၏ ဦးတည္ခ်က္က ေျခႊခ်မည့္ ခေရ အက်ပင္- သို႔ေသာ္ ခေရသည္

သနားညွာတာ တတ္သည္ထင္၏- ခြန္အားသံုး အနိုင္ယူမွဳကို ဆန္႔က်င္တတ္

သည္ထင္၏- ဘက္လိုက္မွဳမရွိ ေလတခ်က္ေ၀ွ႔လွ်င္ တၿပိဳင္ထဲ ေလး ငါး ပြင့္

ေၾကႊ၏- ေလမေ၀ွ႔ပဲ ေၾကႊၾက ရမည္ဆိုလွ်င္ ေခါင္းေမာ့ ေစာင့္ သူမ်ားက

ရတတ္၏- နွာတဖ်ားသာျခင္သူမ်ားသည္ ေဘးနားတြင္ ထိုင္၍ ေခါင္းေမာ့ေစာင့္

ေနသူမ်ား၏ လွဳပ္ရွားမွဳကို ေစာင့္ၾကည့္၍ ေခါင္းေမာ့ေစာင့္သူ ေရြ႕သည္နွင့္

ထ၍ ၀ါးလံုးခေမာက္ႀကီးနွင့္ ၀င္စားတတ္သည္- သို႔ေသာ္ ထိုအခ်ိန္သည္

ေလၿငိမ္ေနေသာေၾကာင့္ ေခါင္းေမာ့ေစာင့္သူမ်ားသည္ မသိမသာေနရာေရြ႕ကာ

အနားကပ္လာမွ ဇတ္ကနဲ ဖမ္းလိုက္ယံု အခြင့္ေရးကိုရသည္-

အိမ္ျပန္ခ်ိန္ေရာက္သည္နွင့္ ရရွိေသာ အေရတြက္သည္ ဆတူေလာက္ပင္-


----------


က်ေနာ္ေခါင္းေမာ့ ေနရသည္မွာ ေတာ္ေတာ္ ေညာင္းေနၿပီ- တခါတရံ

အတန္းထဲမွ စာၿပိဳင္ဘက္ ေကာင္မေလး ျဖတ္ေလွ်ာက္သြားလွ်င္ ပင္စည္ႀကီးနား

ခဏ၀င္ပုန္းရန္ မဲတင္း၍လည္း ေနရသည္- အေပၚကိုေမာ့၍ ေစာင့္သည္-

ေညာင္းလွ်င္ လမ္းေပၚသို႔ မသိမသာ ၾကည့္ရန္ အာရုံလည္းလႊင့္

ထားရေသးသည္- ေမွာင္ရီပ်ိဳးလာၿပီ- အခ်ိန္တန္ေသာေၾကာင့္ အိမ္ျပန္ေတာ့မည္-

အခုခ်ိန္ဆိုလွ်င္ ေမေမသည္ ခေရကို ဘုရားတင္ရန္အတြက္ လင္ပန္းအေသး

ေလးကို ေဆးေနေလာက္ၿပီ- ခေရသီရန္ နွီးမ်ားကို ျဖာ၍ ေစာင့္ေနေတာ့မည္-

မနက္ျဖန္ ေစ်းထဲသြားေရာင္းရန္ ျဖစ္သည္- အိမ္ျပန္လမ္းသည္ ခေရနံ႔တို႔

သင္းပ်ံ႕လွသည္- သို႔ေသာ္ ခေရနံ႔ ရွိဳက္ဖို႔ မဟုတ္ပဲ ခေရ၏ျဖဴစင္သည့္

လွပေသာအဆင္းေၾကာင့္ မဟုတ္ပဲ ခေရေကာက္၍ ျပန္လာသည္ကိုေတာ့

က်ေနာ္ သိထားပါသည္-


----------


တရံတခါက ခေရတခ်ဳိ႕သည္ ကေလးတေယာက္၏ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ား

အျဖစ္ ကမၻာေျမေပၚသို႔ ေၾကႊခ်ေပးခဲ့ ၾကဘူးသည္-

ခေရသံၾကားရယံု ခေရနံ႔ရွဳိက္ရယံု ခေရကိုျမင္ယံု မွ်နွင့္ပင္ တခါက ခေရည

မ်ားသည္ ေျခာက္ေျခာက္ေသြ႔ေသြ႔ နွင့္ ေမႊးပ်ံ႕ေနစဲပင္-

ပန္းခေရ..

ႏြမ္းေၾကေနေလေသာ္မွ…

ရနံ႔ရယ္ မေျပ…..

ပါတကား.

Tesla

 
Online -------> hits